30 Temmuz 2017 Pazar
I think of him,


but I no longer speak of it.